LIGHTer verksamhetsberättelse 2020

Vi sammanfattar vad vi gjort det senaste året genom att lyfta fram en rad goda exempel och möta några av alla de människor som på olika sätt driver lättviktsteknologin framåt utifrån våra sju innovationsmekanismer i vår gemensamma Lättviktsagenda.

Verksamhetsberättelsen presenteras nu digitalt och skickas ut via mejl till alla prenumeranter av LIGHTer News.