LIGHTer Industriutbildningar

Inför hösten 2020 har SIP LIGHTer flera spännande nyheter på gång inom satsningarna på korta webbkurser.

För närvarande är kurser inom både produktoptimering och tillverkning av kompositmaterial under produktion.

En grundtanke med satsningen på webbkurser är att det i mesta möjliga mån ska finnas möjlighet till fördjupande kurser via olika samarbetspartners där man som medlem i Medlemsprogram Lättvikt kan åtnjuta rabatt på kursavgiften. Med det i åtanke vill vi här gärna påminna om tidigare publicerade webbkurser.

Gjutning – från idé till funktionell design, är tillgänglig gratis för alla medlemmar i Medlemsprogram Lättvikt.
Här introducerar en av RISE specialister inom gjuteriteknik, Sten Farre, en mängd aspekter av konstruktion av gjutna komponenter. Även ni som inte är medlemmar kan förstås få ta del av kursen mot en viss kostnad. 

SIP LIGHTer kan också kostnadsfritt erbjuda ett större introduktionspaket inom olika fogningstekniker; Limning, Skruvförband, nitning, falsning och flow-drill samt Geometrisäkring.

Dessa är producerade i samarbete med RISE enhet för Multimaterial i Mölndal. Där erbjuds också fördjupningskurser inom alla nämnda fogningstekniker.

För mer information om LIGHTer industriutbildningar, kontakta Patrik Svanängen på: patrik.svanangen@ri.se