Läs vår verksamhetsberättelse!

Vi har sammanfattat allt som hänt under 2021 genom att låta alla delar av LIGHTers verksamheter själva beskriva vad de gjort under året. Verksamhetsberättelsen innehåller bland annat sammanfattningar från avslutade projekt, nyheter från året och nyckeltal inom LIGHTer.