LIGHTer har haft många workshoppar om lättvikt inom branscher som traditionellt haft lättvikt som ett ständigt förbättringsområde. Den 18 september i år hade vi för fösta gången en workshop om lättvikt i byggbranschen. Vi gästades av bland andra arkitekten Gert Wingårdh och Ulf Håkansson som är forskningschef på Skanska. 

Nyttan med lättvikt i byggbranschen
Lättvikt är en betydande faktor i både arkitekturen och transporten av material och/eller husdelar. Med lättare material blir transporterna billigare, samtidigt som det ger nya möjligheter för miljön och arkitekturen. Marken belastas mindre, och byggnaders former och storlekar blir mer flexibla. I samband med den allt snabbare digitaliseringen av industrin, är lättvikt också av stor betydelse för de robotar som behövs i byggandet då en lättare robot blir mer flexibel. 

Faktorer som bromsar utvecklingen
Under paneldebatten uppdagades en del av problemen med nya lättviktslösningar i byggbranschen. Enligt Ulf Håkansson är ett av problemen för byggföretagen att varje byggprojekt är unikt, vilket försvårar kunskapsöverföringen – det finns inte en lösning, utan lösningarna varierar från projekt till projekt. I och med att platsen för produktionen av byggnader är olika från gång till annan kan man inte alltid tillämpa en lösning på flera områden när problem uppstår. 

Kostnader för material och metod lyftes också som ett väsentligt problem. Betong och stål används mest inom byggbranschen på grund av kostnad och materialens förutsägbarhet, trots att det inte alltid är mest miljövänligt. Det är dyrt att bygga i andra material, och det skulle krävas att beställare är villiga att betala mer, för en potentiellt mindre förutsägbar tidsram, för att vi skulle bygga i nya, lättare material. 

”Ett bra hus är ett hus som ingen vill riva.” – Gert Wingårdh
I en jämförelse med flera tusen år gamla hus, vars grunder fortfarande står, tryckte Gert Wingårdh på vikten av att tänka långsiktigt – även kostnadsmässigt. Trots att en mer hållbar och miljövänlig byggnad är kostsam vid konstruktionstillfället, så kan det löna sig i längden.  

Materialmässigt så skulle lättare, hållfasta material till exempel kunna möjliggöra högre byggnader, och samtidigt minska belastningen på marken. Därutöver kan man, med vissa material, förlänga livslängden och minska underhållet jämfört med lösningar som traditionellt varit gällande. Kompositer är ett lätt material som används mer och mer.

Nästa steg
Bland deltagarna under dagen fanns representanter från olika branscher, alltifrån materialföretag till fordons- flyg- och byggindustrin, samt representanter från akademin. Diskussionerna på eftermiddagen speglade en ömsesidig vilja att arbeta branschöverskridande för att utveckla lättviktslösningar inom byggbranschen. Kanske kan byggföretagen inspireras av fordonsindustrins löpande band - principer, eller finna intressanta materialegenskaper i en annan bransch. 
 

Filmklipp från dagen

Under dagen gjorde vi några korta intervjuer med några av talarna. Filmklippen laddas upp löpande.

 

Här berättar Anders Breitholtz, VD på Material Challenge Lab, om innovation i byggbranschen, och hur han tycker att dagen har varit.

Relaterat innehåll