Innovationer för ett hållbart samhälle - för en klimatneutral framtid

Har du ett utvecklings- och innovationsprojekt som på ett banbrytande och gränsöverskridande sätt ska bidra till negativa utsläpp av växthusgaser?

Nu finns möjlighet att få finansiering för kreativa och nyskapande idéer kring hur vi kan nå ett klimatneutralt samhälle inom områdena miljö, transport och hållbara städer.