Informationsmöte om Utmaningsdriven innovation på Vinnova 

Vill du tillsammans med andra ta fram innovativa lösningar på samhällsutmaningar och bidra till hållbarhetsmålen i Agenda 2030? Då kanske Vinnovas erbjudande inom Utmaningsdriven innovation steg 1 – initiering kan vara något för er?

Innovation och samverkan är viktigare än någonsin och nödvändigt för att uppnå ett hållbart samhälle. I Vinnovas program Utmaningsdriven innovation finansierar vi samverkansprojekt som långsiktigt arbetar med att lösa samhällsutmaningar. Det är ni som söker i utlysningen som definierar utmaningen, beskriver er innovation och vilka aktörer som tillsammans måste vara med för att lyckas införa och sprida den.

Läs mer om satsningen Utmaningsdriven innovation nedan eller kom till vårt informationsmöte måndagen den 26 november kl 10.00 - 11.00. (Kaffe och registrering från 9.30.) Mötet äger rum på Vinnova, Mäster Samuelsgatan 56 i Stockholm. Efter mötet kommer det att finnas möjlighet att mingla med andra deltagare samt träffa teamet på Vinnova.


Om utmaningsdriven innovation 

Innovation och samverkan är viktigare än någonsin och nödvändigt för att uppnå ett hållbart samhälle. Därför finansierar vi i Utmaningsdriven innovation (UDI) samverkansprojekt som långsiktigt arbetar med att lösa samhällsutmaningar. Att bli finansierad i UDI steg 1 är början på en långsiktig och spännande innovationsresa för att i bred samverkan arbeta för att bidra till ett hållbart samhälle. Det handlar bland annat om utmaningar som klimatkrisen och omställning till förnybar energi, hållbar konsumtion och produktion, hållbara städer men också utmaningar som en god hälsa för alla, minskad ojämlikhet och social utsatthet.

Alla projekt ska bidra till hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och vi vänder oss till er som har innovativa lösningar med stor potential att bidra till jämställd och hållbar utveckling.