Inbjudan till internationells utbyte för SMF inom Aerospace 12 Juni i Glasgow

Småföretag som vill blir underleverantörer till Flygindustrin inbjuds att delta på en internationell resa till Advanced Formning Research Center, AFRC i Glasgow 12 Juni

Syftet är att sammanföra Svenska och Brittiska företag inom Aerospace.
Det kommer att bli ett mycket intressant event och företag som GKN, Boeing, Rolls Royce, Spirit Aerosystems, Brogrens m fl. har bjudits in att delta.

Agenda för den 12:e Juni:
-    Förmiddagspass där företagen presenterar sin verksamhet
-    Eftermiddagspass med diskussioner i grupper inom 3 – 4 områden (Kompositer, Maskinbearbetning, Plåtformning, AM)
-    Gemensam middag på kvällen

Resan arrangeras av RISE IVF, RISE SICOMP, Aerospace Cluster Sweden samt AFRC.

Små- och medlestora företag kan söka resebidrag från Vinnova för denna resa – Max 15.000 kr - täcker kostnader för resa och logi.

-    Skapa ett konto och logga in på Vinnova Portalen
https://portal.VINNOVA.se/DynFormNet/CreateForm.aspx?BaseType=ansokan&request=2786
-    Skapa ett nytt projekt med projekttitel: “Resebidrag 2019” och följ instruktionerna
-    Ni söker pengarna före resan och  kvitterar ut dem efter resan.

Anmäl Ert intresse på smf-flyg@innovair.org eller direkt till mats.werke@ri.se