Gå ned i vikt och spara energi!

Nej, trots titeln handlar detta inte om personlig hälsa och välmående. Viktkontroll och reducerat energibehov har snarare varit genomgående teman in en serie av öppna lunchseminarier som har arrangerats av LIGHTer Academy under våren. Under en lunch varje månad har en av universitetsforskarna i LIGHTer Academy givit en presentation kring sin pågående forskning tillsammans med en inbjuden gäst. Presentationerna har erbjudit insikter och uppdateringar inom en rad ämnen som är förknippade med lättviktsteknik och energihushållning och har vid varje tillfälle lett vidare till interessanta diskussioner. Seminarieserien kommer nu att ta en paus under sommaren men återkommer igen i augusti. Då tillåter förhoppningsvis pandemiläget att de webbaserade seminarierna samtidigt kan hållas inför en publik på plats. Nedan finns en summering av de seminarier som givits under våren, vilket ger en bra indikation på de olika typer av ämnen och frågeställningar som man kan se fram emot under höstens seminarieserie. Vi hoppas att få träffa er då!

The Batteries of the Future are Weightless and Invisible
Leif Asp (Chalmers) och Emile Greenhalgh (Imperial College),  december 2020

Mitigation of composite delamination through 3D woven fibre reinforcements
Martin Fagerström (Chalmers) och Stefan Hallström (KTH), januari 2021

Investigation of strain-age cracking in Ni-based superalloys using hi-energy synchrotron radiation
Martin Fisk (MAU) och Emanuel Larsson (LTH), februari 2021

Laser Processing of Metallic Material
Håkan Hallberg (LTH) och Jan Frostevarg (LTU), mars 2021

Powder based metal additive manufacturing: feedstock powder and its effect on component properties
Eduard Hryha (Chalmers) och Laura Cordova (Universty of Twente), april 2021

Right Properties at the Right Place
Lars-Erik Lindgren (LTU) och Daniel Berglund (RISE), maj 2021

Integrationof computational tools and advanced characterization methods to understand phase transformations in metallic materials
Greta Lindwall (KTH) och Fan Zhang (NIST), juni 2021


För LIGHTer Academy
Greta Lindwall, KTH
Håkan Hallberg, LTH