Kaj Fredin, Styrelseordförande i LIGHTer

Framtidsworkshop med megatrender tog avstamp mot nya Lättviktsagendan

Bild till vänster: LIGHTers nyvalde ordförande Kaj Fredin (Volvo Cars) ser fram emot arbetet med att ta fram en tredje Lättviktsagenda för perioden 2019-2022.

Se filmen från dagen!

 

Det blev en mycket givande Framtidsworkhop i Stockholm den 21 november, då LIGHTer bjudit in till såväl årsstämma som föreläsningar med nya lättviktsperspektiv.

- Det här gav mycket inspiration och underlag inför vårt arbete med vår tredje Lättviktsagenda för 2019-2022, summerade verksamhetsledaren Cecilia Ramberg.

Snart är det halvtid för det strategiska innovationsprogrammet (SIP) Lättvikt. Nästa agenda ska presenteras till hösten och staka ut hur det nationella och branschöverskidande lättviktsinsatserna ska utvecklas ytterligare. Framtidsworkshoppens tre föreläsare fokuserade på kopplingen mellan lättvikt och tre av de fyra megatrender som LIGHTers styrelse identifierat inför fortsättningen; biobaserade material, multifunktionella material och elektrifiering.

- Den fjärde megatrenden som vi ska titta särskilt på i agendaarbetet är digitalisering och artificiell intelligens, berättade Cecilia Ramberg.

"Fossila material kan ersättas av trä"
Sohrab Kazemahvazi, innovationsdirektör inom förpackningar hos skogskoncernen Stora Enso, målade en framtidsbild där en avancerad utveckling av papp- och trämaterial både kan ersätta och komplettera befintliga tyngre material inom såväl bygg- som fordonssektorn.

- Vår utgångspunkt är att dagens fossila material kan ersättas av framtida träbaserade material. Idag kan vi bryta ned trä i dess tre beståndsdelar som sedan kan användas till att skapa nya material till exempelvis bilar, flygplan och solpaneler, berättade Sohrab Kazemahvazi.

Inom byggindustrin har Stora Enso bland annat utvecklat en framgångsrik plywood med reducerat fenolinnehåll. Och vid anläggningen i Hylte har företaget byggt kapacitet för att årligen tillverka 15 000 ton biokomposit i pelletsform, som kan användas vid formgjutning av bland annat byggmaterial. 

Inbyggd batterifunktion i elbilar
Dan Zenkert, professor inom lättvikt för området farkost och flyg vid KTH och tidigare medlem i LIGHTers styrelse, tog greppet om multifunktionella material. Ett vitt begrepp, som kan betyda många olika saker.

- Men i min värld är det smarta material som kan utföra flera saker samtidigt.

Dan Zenkert beskrev bland annat möjligheten att bygga in elbilars batterifunktion genom att behandla kolfibern så att den kan agera anod respektive katod, samt modifiera plastmatrisen så att den agerar som en elektrolyt. En form av energilagrande material.

- Vi har kommit så långt att vi vet att det fungerar. Det går att minska batterivikten med upp till 65 procent, men vi har några års arbete kvar för att väcka branschens intresse fullt ut, konstaterade han.

Möjligheterna är fascinerande och applicerbara i många branscher.

- Vi har även visat att man kan konvertera mekanisk energi från till exempel vibrationer, till elektrisk energi i batteriet. Vi är ett stort team som jobbar med detta, framhöll Dan Zenkert och påpekade att samma teknik exempelvis kan överföras till bärbara datorer.

Lättare batterier och batterilådor
Även workshopens siste föreläsare, Andreas Reeb från RISE, jobbar med forskning kring elektromobilitet och hybridprocesser för att skapa effektivare tillverkning av komponenter av multimaterial för bilkarosser. Elektrifieringen är en central fråga i omställningen till en mer hållbar fordonsindustri, poängterade han.

- Men idag väger exempelvis batteriet 600 av en Teslas totalt 2000 kilo. Där står vi inför stora utmaningar, underströk Andreas Reeb, som ser att kombinationen lättvikt och elektrifiering har stora utvecklingsmöjligheter. Inte minst i Norden, där elbilarna idag står för tio procent av marknaden.

- Norden är trea efter Kina och USA, men vi måste ha med oss ekonomin, säkerhetsaspekten och laddningsmöjligheterna. Samtidigt kan man ju fråga sig varför vi ska satsa på lättvikt om vi går mot fler elbilar som i sig medför mindre utsläpp, resonerade Andreas Reeb, och gav samtidigt svaret: Lättare batterier och batterilådor ökar elbilens räckvidd, vilket ökar miljönyttan ytterligare.

- Idag består mycket av batterilådan av stål och aluminium och det kommer att bli allt viktigare att använda rätt materialmix för att både sänka vikten och öka säkerheten.

Från innovation till applikation
Kaj Fredin, koncept- och strategichef på Volvo Car Group och nyvald styrelseordförande i LIGHTer vid årsstämman innan Framtidsworkshoppen, såg många intressanta infallsvinklar att jobba vidare med utgångspunkt från styrelsens utvalda megatrender.

- Färdplanen och de ursprungliga teman som vi satte upp för Lättviktsagendan håller fortfarande, men nu ser vi att det kommer andra områden som vi vid starten av LIGHTer 2013 parkerade under innovation. Men på sex år har det hänt mycket.

Kaj Fredin ser fram emot att vara med och leda den fortsatta lättviksutvecklingen för att öka de svenska företagens konkurrenskraft på en global marknad. Han efterträder Scania CV:s Ingegerd Annergren, som fortsätter som vice ordförande.

- Den främsta utmaningen är fortfarande att gå från innovation som en tanke, till forskning som är att pröva tanken, och vidare till industriell utveckling och applikation. Just att se hela resan och omsätta kunskap i verklighet, så att de insatser vi gör kommer industrin till nytta, betonade Kaj Fredin.

"Vi kan påverka framtiden tillsammans"
Framtidsworkshoppen avslutades med att deltagarna diskuterade vidare kring de presenterade megatrenderna och prioriterade vilka enskilda insatser inom respektive trend som bedöms vara mest betydelsefulla, både på kort och lång sikt.

- Nu tar vi med oss all input från den här dagen i vårt fortsatta arbete med agendan. Ingen vet hur framtiden ser ut, men intresset och engagemanget för de här frågorna är stort. Det visar att vi kan påverka framtiden tillsammans, framhöll verksamhetsledaren Cecilia Ramberg.