Framflyttad årsstämma för SIP LIGHTer

Styrelsen i SIP LIGHTer har beslutat att flytta årsstämman från oktober/november (som stadgarna anger) till våren i enlighet med ansökan om den tredje etappen 2020-2022 av SIP LIGHTer. Skälet är att verksamheten gynnas av att ha årsstämman i samband med LIGHTer Summit som är årligen återkommande branschdagar för lättvikt på våren. När satsningen på det strategiska innovationsprogrammet LIGHTer går mot sitt slut i december 2025 är det också en fördel att styrelsens mandat sträcker sig till våren 2026. 
  
Alla medlemmar i den nuvarande styrelsen har accepterat att sitta kvar till årsstämman i april 2021. På den årsstämman kommer det att fattas beslut om förslag på ändringar i stadgarna. 
  
Alla som stödjer Lättviktsagendans innehåll, är välkomna att ge förslag på ledamöter i SIP LIGHTer styrelse 2021 till valberedningens ordförande Anders Gotte (anders.gotte@ri.se) via mejl senast den 1 mars 2021.

Väl mött den 21 april 2021!

SIP LIGHTers verksamhetsledning