Det tredje mötet inom European Lightweighting Network 7-9 juni i Stockholm

LIGHTer och RISE medarrangerar det tredje mötet inom European Lightweighting Network som äger rum i Stockholm nu den 8-9 juni. Vi ser fram emot att bredda och fördjupa vårt europeiska samarbete. Under mötet kommer vi diskutera lättviktens bidrag till flera globala hållbarhetsmål kopplat till specifika branscher som har extra tyngd i europeiska länder.

Bland medverkarna finns regeringsrepresentanter från bland annat Tyskland och Österrike, representanter från relevanta industrier och forskningsinstitut samt akademiker från olika lärosäten.