Beviljade projekt inom SIP LIGHTer

Vi kan nu meddela vilka projekt som blev beviljade i vår stora utlysning 2020. Vi gratulerar alla som fick sin ansökning beviljad! Det var hög konkurrens i årets utlysning, och både vi och Vinnova tycker det känns tråkigt att 47 andra ansökningar fick avslag. Totalt beviljades fyra Genomförbarhetsstudier och fem FoI-projekt. En lista över de beviljade projekten ser du i tabellen. Alla projekt kommer att finnas i vår projektkatalog inom kort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Projektnamn Koordinator
Termisk Sprutning Beläggningar för Förbättrad Prestanda av Lättlegeringar   Högskolan Väst
Nästa generations skärverktyg för tillverkning av avancerade lätta material   Högskolan Väst
Ultralätt beläggning för elektriskt ledande textil (LIGHTex) Grafren AB
Provning av enstaka naturfiber mot höga prestanda naturfiberbaserade produkter Chalmers tekniska högskola
Excellent fabricering av lättviktsstrukturer genom varmformning, svetsning och AM   Brogren Industries AB
Ytbehandling och legeringsutveckling för reducerad vikt av AM aluminiumartiklar  Linköpings universitet
d-LIGHT: Designa lätt och snabbt - gröna gasturbiner baserat på innovativa lättviktslösningar Linköpings universitet
Lättviktslösningar för robotiserad produktion av broar och byggnadsverk med stora spännvidder - LIGHTSPAN  Swerim AB
Utveckling av additivt tillverkade kylkomponenter med mikro- och minikanaler   Lunds universitet


 
  
   
 

Relaterat innehåll