Anmälan till LIGHTer Summit är öppen!

Vartannat år samlar vi hela vårt nationella nätverk för två branschdagar inom lättvikt. Vi träffas lunch-till-lunch och nätverkar, delar erfarenheter och idéer med varandra. Som deltagare på LIGHTer Summit får man ta del av resultat från avslutade LIGHTerprojekt, träffa våra doktorander och seniora forskare samt ta del av pågående industriforskning och möjligheterna med lättviktslösningar för industrin.