20 miljoner att söka!

InfraSweden2030 utlyser 20 miljoner kronor för att finansiera utveckling av innovativa och konkurrenskraftiga lösningar som bidrar till en resurseffektiv transportinfrastruktur som är både miljömässigt och socialt hållbar.

Läs om detta och mycket mer i InfraSwedens senaste nyhetsbrev!

Relaterat innehåll