Workshop: Modelleringsperspektiv på grafenbaserade multifunktionella kompositer

Välkommen till en workshop med fokus på modellering av grafenbaserade multifunktionella kompositer. Det finns ett intresse att mötas för att diskutera problemställningar som rör modellering av dessa material: Hur ser omvärlden ut, vilka är utmaningarna och hur skall dessa hanteras.

Datum: 11 december 2018

Relaterat innehåll