Workshoppar

Vi erbjuder regelbundet workshoppar inom olika områden som möter lättviktsutmaningar. På så vis skapar vi mötesplatser för människor med gemensamma utmaningar och mål.

LIGHTer arrangerar med jämna mellanrum olika workshoppar, vissa unika och andra återkommande. Workshopparna anordnas dels i utbildningssyfte, men bildar också ett bra forum för nätverkande och utveckling för oss som innovationsprogram.

Våra återkommande workshoppar är: 

Page

Resultatworkshop

För oss är det viktigt att resultaten från våra projektparters goda arbete blir synligt för omvärlden. Ett bra sätt att presentera projektresultat har varit att hålla en resultatworkshop där publiken...
Page

Teknikworkshop

Varje år arrangerar LIGHTer två teknikworkshoppar; en på vårterminen och en på höstterminen. Teknikworkshopparna planeras kring ett givet tema, oftast en utmaning inom lättviktsområdet. Här samlas...
Page

Digi Demo Day

Industrin digitaliseras inom alla sektorer. Varje år organiseras Digi Demo Day om en särskild aspekt av digitaliseringen av industrin. Workshoppen är ett samarrangemang mellan LIGHTer och flera andra...
Page

LIGHTer International Conference

Vartannat år organiserar LIGHTer en unik internationell branschöverskridande lättviktskonferens. Konferensen är ett sätt att främja samverkan mellan svenska och internationella aktörer inom...
Page

LIGHTer Framtidsworkshop

Vartannat år samlar vi nätverket till en workshop där vi blickar in i framtiden. I vår Lättviktsagenda beskriver vi vad som krävs för att Sverige ska vara konkurrenskraftigt inom lättviktsteknologi på...

Kommande kurser och evenemang

Event
query_builder 24 Feb 2021

LIGHTer PhD Network Seminar

Type: Digital seminar

Welcome to LIGHTer PhD Network Seminars! This time, we will listen to presentations by two LIGHTer PhD Network students, who has recently made great contributions to their research field: Adrien Da...
Event
query_builder 10 Mar 2021

LIGHTer Academy Seminar

Welcome to LIGHTer Academy Seminar The topic for the next seminar is "Laser Processing of Metallic Materials". The seminar is held by Associate Professor Jan Frostevarg at the Department of...
Event
query_builder 21 - 22 Apr 2021

LIGHTer Summit

Type: Konferens

Välkommen till vårt första LIGHTer Summit I april 2021 går vårt första LIGHTer Summit av stapeln. Vi bjuder in till två öppna branschdagar inom lättviktsområdet. Det blir ett årligen återkommande...
Event
query_builder 21 Apr 2021

LIGHTER ÅRSSTÄMMA 2021

Type: Digitalt möte

Välkommen till LIGHTers årsstämma 2021!