Workshoppar

Vi erbjuder regelbundet workshoppar inom olika områden som möter lättviktsutmaningar. På så vis skapar vi mötesplatser för människor med gemensamma utmaningar och mål.

LIGHTer arrangerar med jämna mellanrum olika workshoppar, vissa unika och andra återkommande. Workshopparna anordnas dels i utbildningssyfte, men bildar också ett bra forum för nätverkande och utveckling för oss som innovationsprogram.

Våra återkommande workshoppar är: 

Page

Resultatworkshop

För oss är det viktigt att resultaten från våra projektparters goda arbete blir synligt för omvärlden. Ett bra sätt att presentera projektresultat har varit att hålla en resultatworkshop där publiken...
Page

Teknikworkshop

Varje år arrangerar LIGHTer två teknikworkshoppar; en på vårterminen och en på höstterminen. Teknikworkshopparna planeras kring ett givet tema, oftast en utmaning inom lättviktsområdet. Här samlas...
Page

Digi Demo Day

Industrin digitaliseras inom alla sektorer. Varje år organiseras Digi Demo Day om en särskild aspekt av digitaliseringen av industrin. Workshoppen är ett samarrangemang mellan LIGHTer och flera andra...
Page

LIGHTer International Conference

Vartannat år organiserar LIGHTer en unik internationell branschöverskridande lättviktskonferens. Konferensen är ett sätt att främja samverkan mellan svenska och internationella aktörer inom...
Page

LIGHTer Framtidsworkshop

Vartannat år samlar vi nätverket till en workshop där vi blickar in i framtiden. I vår Lättviktsagenda beskriver vi vad som krävs för att Sverige ska vara konkurrenskraftigt inom lättviktsteknologi på...

Kommande kurser och evenemang

Event
query_builder 28 - 29 Mar 2023

LIGHTer Summit 2023

Stad: Göteborg

Tema 2023 Lättvikt lyfter svensk konkurrenskraft - för en hållbar värld
Event
query_builder 29 Mar 2023

LIGHTer Academy & LIGHTer PhD Network Seminar

Welcome to our next joint LIGHTer Academy & PhD Network Seminars! This time we are pleased to invite Dr. William Hearn and Dr. Mattias Gärdsback. Dr. William Hearn, Chalmers: Development of Structural...
Event
query_builder 02 - 04 May 2023

Industridelegationsresa: Lättvikt i Tyskland

Stad: Berlin och Stuttgart

Type: Industridelegationsresa

Lättviktsteknologin har en enorm potential att reducera energiförbrukning och resursanvändning i en rad olika sektorer. Tillsammans med LIGHTer bjuder Tysk-Svenska Handelskammaren därför in svenska...
Event
query_builder 08 - 10 May 2023

LIGHTer PhD Network International workshop

We are happy to invite you to an exciting international workshop organized by LIGHTer PhD Network. You will get the opportunity to see how Austrian researchers from industry and institute work on...