SIP LIGHTer

SIP LIGHTer är ett strategiskt innovationsprogram med många olika grenar såsom att finansiera forsknings och innovationsprojekt, LIGHTer Academy, ett doktorandnätverk, en särskild satsning på småföretag - LIGHTer Småföretag, regionala noder etc.

Läs mer om hur vi ser på lättvikt,  varför lättvikt är viktigt för Sverige och vad vi fokuserar på framåt, samt utmaningar och krav som världen ställer.  Läs även mer om vårt hållbarhetsarbete, vilka branscher vi primärt vänder oss till och vilka organisationer som hitintills har varit med på resan. 

SIP LIGHTer

SIP LIGHTer är ett strategiskt innovationsprogram med många olika grenar såsom att finansiera forsknings och innovationsprojekt, LIGHTer Academy, ett doktorandnätverk, en särskild satsning på småföretag - LIGHTer Småföretag, regionala noder etc. Läs mer om hur vi ser på lättvikt, varför lättvikt är...

Vad är lättvikt och varför?

Lättvikt för oss För oss i LIGHTer betyder lättviktsteknologi (eller lättvikt) utveckling av material, konstruktioner och tillverkningsprocesser som tillsammans leder till lättare produkter. Viktminskning kan ske på många olika sätt. Vi ger några exempel nedan. Materialbyte från t.ex. metall till...

Världen ställer krav

Lättvikt är en del av lösningen De utmanande miljömålen som världens industri måste uppfylla driver på industriell förändring. För att lättvikt ska kunna bidra till målen om förändring så behöver vi jobba på många fronter med t.ex. simulering, optimering, flexibla tillverkningsmetoder och nya...

Lättviktsagendan

Lättvikt lyfter svensk konkurrenskraft - för en mer hållbar värld För att bidra till, och utveckla, innovation inom lättvikt behövs en strategi. Därför styrs verksamheten inom LIGHTer utifrån vår strategiska forsknings- och innovationsagenda som vi kallar Lättviktsagendan. Agendan utgår från...

Hållbarhetsarbete

Vi vill skapa en bättre värld. Att bidra till högt satta miljömål är därför en av våra strategiska ambitioner. Framtidens lättviktslösningar är inte enbart tekniska - de måste också vara hållbara. För att säkerställa att våra projekt bidrar till hållbarhet ur ett livscykelperspektiv arbetar SIP...

Branscherna

Vår nationella lättviktsagenda utgår från svensk industris behov av att utveckla lättare produkter inom olika sektorer. Nyttan av lägre vikt och energibesparingar är påtaglig i en rad olika branscher. Läs mer om lättvikt i varje bransch nedan.