Press

Nyheter

Lättviktsområdet är i ständig förändring. Här kan du ta del av några av de framsteg, nyheter och evenemang som vi tycker är viktiga att sprida.

LIGHTer News

LIGHTer News LIGHTer News är vårt svenska nyhetsbrev som kommer ut en gång per månad. LIGHTer News International En gång i kvartalet publicerar vi också vårt engelska nyhetsbrev LIGHTer News International.

Success Stories

Ibland blir resultaten av våra projekt extra bra. Det kan handla om att en ny komponent introduceras på marknaden och blir en självklar del av framtidens fordon, eller om en protes som gör livet lättare för en patient. Vi kallar det en Success Story. Här är några av de projekt som vi gärna vill...

Filmer

Här kan du se våra olika typer av filmer från LIGHTers olika kanaler för spridning av rörlig media. Styrelseledamot Pernilla Walkenström LIGHTers nya och avgående vice verksamhetsledare Verksamhetsledare Cecilia Ramberg berättar om den stora utlysningen 2020 Bengt Nilsson, Lamera -...

Trycksaker

Vi värnar om miljön, och trycker endast saker vi tycker är viktiga och värdefulla. På den här sidan kan du ladda ned vår Lättviktsagenda och vår verksamhetsberättelse, och samtidigt spara på naturens resurser.