Strategiskt innovationsprogram

SIP LIGHTer

Vi har fått förtroendet att leda och utveckla ett strategiskt innovationsprogram (SIP) inom lättvikt, med motivet att lättvikt är ett av Sveriges styrkeområden. Under våren 2013 beviljade Vinnova, Energimyndigheten och Formas de första fem strategiska innovationsområdena, varav SIP LIGHTer är ett av dem. De andra är Produktion2030, Metalliska material, STRIM samt PiiA. Totalt har 17 program beviljats.

SIP LIGHTer startade i oktober 2013 och är en långsiktig satsning som bygger på Lättviktsagendan. Finansieringen sker i fyra etapper om tre år per etapp. Den första pågick mellan 2013-2016, och den nuvarande sträcker sig mellan 2017 och 2019. Inför varje ny etapp sker en utvärdering av den förra.

SIP LIGHTer har många verksamheter både inom forskning, finansiering av Innovationsprojekt, småföretagssatsningar, lokala noder samt nätverk för både doktorander samt för intresserade av produktoptimering. Se hela listan under SIP LIGHTer gör.  

  Page

  I fokus

  Utmaningarna inom lättviktsområdet är många. Tack vare vårt branschöverskridande kontaktnät har vi identifierat tre områden som vi vill ägna lite extra fokus fram till 2019. Test och Demo Ta ett...
  Page

  Internationell strategi

  Under 2017 tog vi inom LIGHTer fram en strategi för vårt internationella arbete. Syftet med vår internationella strategi är till att ge en riktning och prioritering av olika internationella...
  Page

  Värdegrund

  Vår värdegrund beskriver synen på relationerna mellan partners, finansiärer och medarbetare inom LIGHTer, men också med andra aktörer. Värdegrunden är kärnan i vår nyskapande struktur för forskning...
  Page

  Vad Vinnova tycker

  Vinnova uttalar sig om satsningarna på de strategiska innovationsprogrammen "Strategiska innovationsområden är ett av Vinnovas viktigaste satsningar för framtiden. Med SIP vill vi tillsammans med...

  Regeringens satsning på strategiska innovationsprogram

  Är du intresserad av att veta mer om hur regeringen arbetar med strategisk innovation?