Workshoppar

Vi erbjuder regelbundet workshoppar inom olika områden som möter lättviktsutmaningar. På så vis skapar vi mötesplatser för människor med gemensamma utmaningar och mål.

LIGHTer arrangerar med jämna mellanrum olika workshoppar, vissa unika och andra återkommande. Workshopparna anordnas dels i utbildningssyfte, men bildar också ett bra forum för nätverkande och utveckling för oss som innovationsprogram.

Våra återkommande workshoppar är: 

Page

Resultatworkshop

För oss är det viktigt att resultaten från våra projektparters goda arbete blir synligt för omvärlden. Ett bra sätt att presentera projektresultat har varit att hålla en resultatworkshop där publiken...
Page

Teknikworkshop

Varje år arrangerar LIGHTer två teknikworkshoppar; en på vårterminen och en på höstterminen. Teknikworkshopparna planeras kring ett givet tema, oftast en utmaning inom lättviktsområdet. Här samlas...
Page

Digi Demo Day

Industrin digitaliseras inom alla sektorer. Varje år organiseras Digi Demo Day om en särskild aspekt av digitaliseringen av industrin. Workshoppen är ett samarrangemang mellan LIGHTer och flera andra...
Page

LIGHTer International Conference

Vartannat år organiserar LIGHTer en unik internationell branschöverskridande lättviktskonferens. Konferensen är ett sätt att främja samverkan mellan svenska och internationella aktörer inom...
Page

LIGHTer Framtidsworkshop

Vartannat år samlar vi nätverket till en workshop där vi blickar in i framtiden. I vår Lättviktsagenda beskriver vi vad som krävs för att Sverige ska vara konkurrenskraftigt inom lättviktsteknologi på...

Kommande kurser och evenemang

Event
query_builder 23 Sep 2020

LIGHTer PhD Network Seminars

Type: Zoom meeting

Expand network across the boundaries
Event
query_builder 08 Oct 2020

Seminarium - Plast i ett hållbart samhälle

Type: Digital konferens

Välkommen till seminarium - Plast i ett hållbart samhälle Den 8 oktober anordnar LIGHTer, Jönköping University och Lunds Universitet en seminariedag om plast i ett hållbart samhälle. Ämnen som kommer...
Event
query_builder 28 Oct 2020

Teknikgruppsmöte i Medlemsprogram Lättvikt

Stad: inbjudan via en separat outlook-kallelse

Medlemsprogram Lättvikts Teknikgrupp möts 4 gånger per år antigen på Skype eller i samband med en workshop. Stående agenda: Nyheter inom medlemsprogrammet Presentation av Nordic Quick Systems projekt...
Event
query_builder 05 Mar 2021

Pushing the boundaries in Transportation with Composites

Stad: Göteborg

Type: Seminarium

Welcome to the 5th annual composite seminar co-organized by Chalmers and LIGHTer. This year we focus on the future lightweight vehicles in different transportation areas. There are many generic issues...