Branscherna

Vår nationella lättviktsagenda utgår från svensk industris behov av att utveckla lättare produkter inom olika sektorer. Nyttan av lägre vikt och energibesparingar är påtaglig i en rad olika branscher. Läs mer om lättvikt i varje bransch nedan.

Fartyg

lighter_icon-fartyg
Kraven på lågsvavliga fartygsbränslen påskyndar utvecklingen av både alternativa bränslen och lättare konstruktioner. Med en minskad vikt inom sjöfart kan man antingen öka sin lastvikt eller minska...

Energi

lighter_icon-energi
Genom utvecklingen av lättare material och effektivare metoder till utvinning av vind- och vattenenergi, bidrar vi till mindre miljöbelastningar och mer kostnadseffektiva alternativ till fossila...

Flyg

lighter_icon-flyg
Inom LIGHTer arbetar vi konstant med att utveckla lättviktslösningar för flygindustrin på olika sätt. Flygbranschen har via ACARE (Advisory Council for Aeronutics Research in Europe) satt mål för 2050...

Fordon

lighter_icon-fordon
Europa har initierat världens tuffaste utsläppsgränser för personbilar. EU ålägger personbilstillverkarna att senast år 2020 se till att genomsnittet av deras bilflottor maximalt släpper ut 95 g...

Verkstad

lighter_icon-verkstad
Verkstadsarbete kan ofta vara ett tungt jobb. Med utvecklingen av lättare robotar och maskiner minskar slitaget på kroppen. LIGHTer har till exempel delfinansierat projekt som gjort handhållna verktyg...

Infrastruktur

lighter_icon-bygg
Trafikverkets långsiktiga strategier inkluderar energianvändning som ett funktionskrav vid upphandling av infrastruktur. För byggbranschen innebär det att man nu konkurrerar med...

Bygg

lighter_icon-construction
En av byggbranschens stora utmaningar är att bygga lättare strukturer i höghållfasta material. Detta ger en större frihet för arkitekter och byggingenjörer att skapa kreativa byggnadskomplex som kan...

Medicinsk teknik

lighter_icon-health
Både patienter och vårdgivare är i behov av lättviktslösningar. En patient får ett mer flexibelt och självständigt liv med exempelvis en lättare rullstol eller en lättare protes. Med exempelvis...