Medlemsavgift

Medlemsavgifter från 2019 och framåt

Medlemsprogram Lättvikt har en medlemsavgift som beslutas av årsstämman och som beror av medlemsorganisationens storlek. Alla medlemmar betalar sin medlemsavgift kontant som utgångspunkt. Icke vinstdrivande medlemmar har, år för år, möjlighet att ansöka om att få betala sin avgift i form av en kvalificerad inkind istället. Då ersätts den kontanta medlemsavgiften med en arbetsuppgift som bidrar till Medlemsprogram Lättvikt motsvarande värdet på insatsen. Ansökan med beskrivning av insatsen görs till Medlemsprogram Lättvikts Verksamhetsledning och bedöms och beslutas av Styrelsen. 

Medlemsavgiften beror på antal anställda enligt följande:

Antal anställda

Avgift per helår

1-50 5 000 kr
51-250 15 000 kr
251-500 25 000 kr
>500 120 000 kr

För icke vinstdrivande organisationer 

Tidplanen för att söka om in-kind uppgifter istället för kontantbetalning av medlemskapsavgiften listas nedan. 

  • Innan den 1:a april: Det är medlemmens ansvar att driva och skriva sin ansökan. Verksamhetsledningen hjälper gärna till att definiera lämpliga uppgifter så att dessa koordineras.
  • 1:a april: sista dag för ansökan 
  • 9:e maj: Styrelsen tar beslut på ordinarie styrelsemöte om vilka föreslagna uppgifter och tidsåtgång som godkänns. Detta kommuniceras sedan av Verksamhetsledningen till respektive medlem kort efter styrelsemötet.
  • 20:e januari 2020: Är deadline för att skicka in redovisning (görs på särskild blankett) för att stämma av med verksamhetsledningen att överenskomna uppgifter har blivit utförda.