LIGHTer International Conference

Vartannat år organiserar LIGHTer en unik internationell branschöverskridande lättviktskonferens. Konferensen är ett sätt att främja samverkan mellan svenska och internationella aktörer inom lättviktsteknologi, och få inspiration till framtida projekt och samarbeten. Här finns goda möjligheter att visa upp svensk forskning och teknikutveckling.  Våra svenska intressenter får även se och höra vad som är på gång ute i världen. LIGHTer International Conference har tidigare haft cirka 100 deltagare från 6 till 10 länder per konferens.