LIGHTer Framtidsworkshop

Vartannat år samlar vi nätverket till en workshop där vi blickar in i framtiden. I vår Lättviktsagenda beskriver vi vad som krävs för att Sverige ska vara konkurrenskraftigt inom lättviktsteknologi på 30 års sikt. Hur ser omvärldens krav ut i framtiden och vilka lättviktslösningarna möter dem? Under workshoppen försöker vi tänka kreativt kring framtiden. Diskussionerna bidrar till innehållet i Lättviktsagendan som styr hur vi prioriterar vår verksamhet idag.