Internationell strategi

Under 2017 tog vi inom LIGHTer fram en strategi för vårt internationella arbete. Syftet med vår internationella strategi är till att ge en riktning och prioritering av olika internationella aktiviteter inom strategiskt innovationsprogram Lättvikt, och ett verktyg för att med internationella aktiviteter nå de effektmål som har prioriterats i färdplanen. Den internationella strategin är en integrerad del av LIGHTers strategi. Den internationella strategin finns nedan.