I fokus

Utmaningarna inom lättviktsområdet är många. Tack vare vårt branschöverskridande kontaktnät har vi identifierat tre områden som vi vill ägna lite extra fokus fram till 2019. 

Test och Demo

Ta ett helhetsgrepp på test- och demoanläggningar

Sverige måste ta ett helhetsgrepp på villkoren för test och demoanläggningar och genomföra en genomgripande satsning. Att ta fram  demonstratorer är nämligen en förutsättning för att ny teknik snabbt ska leda till nya affärer och produkter med starka miljöfördelar. Lättvikt, liksom flera av landets andra innovationsområden, har ett stort behov av test- och demomiljöer som stärker hela värdekedjan. Vi kommer tillsammans med andra strategiska innovationsprogram att arbeta brett för att hitta nya möjligheter och lösningar – regionalt, nationellt eller internationellt.

Leverantörskedjor

Stärka hela värdekedjan – från globala industrier till SMF

Hela värdekedjan måste med. Det är en förutsättning för att vi i Sverige ska lyckas med vår nyindustrialisering och skapa ekonomisk tillväxt. För att stärka fler små och medelstora företag (SMF) inom lättviktsutveckling, behöver vi bland annat arbeta kraftfullt i våra regionala noder samt ge utrymme för gränsgångare som kan förmedla kunskap mellan företag, akademi och institut. Vi tror också att vi måste anpassa våra modeller för samverkan, så de mindre företagens medverkan i fleråriga forsknings- och utvecklingsprojekt kan koncentreras till den del av projekten då de kan göra störst nytta och själva få ut mest av projekten. Det skulle gynna såväl SMF som de stora projektaktörerna och öka synergierna i projekten. 

Disruptiva projekt

Täta gapet mellan strategisk forskning och industrins utveckling

Sverige behöver sjösätta ännu fler projekt som jobbar med nya innovativa angreppssätt på viktutmaningar. Idag finns för få så kallade högriskprojekt
där seniora forskare och industrins produkt och teknikutvecklare samarbetar. För att täta gapet behöver svensk industri och akademi hitta arbetsformerna och inspirationen till fler högriskprojekt. Här är vårt forskarnätverk en bra bas för en systematisk generering av idéer.
Vi behöver helt enkelt fler tekniksprång! 

Uppdrag

Tjugo till femtio procent lättare last

Bärande paneler - sjöfart/offshore Sapa
Uppdrag

Trettio procent lättare vägbrobana i plastkomposit

En vägbrobana i plastkomposit väger knappt 30% av en vägbrobana byggd i stål och betong. Den kan prefabriceras, installeras på mycket kort tid och underhållsbehovet är lågt, vilket tillsammans skapar...
local_offer Komposit