Hållbarhetsarbete

Vi vill skapa en bättre värld. Att bidra till högt satta miljömål är därför en av våra strategiska ambitioner. Framtidens lättviktslösningar är inte enbart tekniska - de måste också vara hållbara. För att säkerställa att våra projekt bidrar till hållbarhet ur ett livscykelperspektiv arbetar SIP LIGHTer med hållbarhetsstöd. 

Sedan hösten 2016 erbjuder vi hållbarhetsstöd till alla som engagerar sig i våra projekt. Under ansökningsperioden erbjuder vi ett hållbarhetsverktyg för analys i Excel. Även SIP LIGHTers programkontor erbjuder upp till två timmars telefonsupport. Både Excelverktyget och telefonsupporten är frivillig och kostnadsfri. 

Har du frågor? 

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om något av våra områden. Hållbarhetsstöd ges av Magdalena Juntikka, kontaktuppgifter finns nedan.

Världen ställer krav

Lättvikt är en del av lösningen De utmanande miljömålen som världens industri måste uppfylla driver på industriell förändring. För att lättvikt ska kunna bidra till målen om förändring så behöver vi jobba på många fronter med t.ex. simulering, optimering, flexibla tillverkningsmetoder och nya...
VIA
Jag accepterar LIGHTers och RISE Integritetspolicy.