Geometrisäkring

Mål

Målet med detta webbinarium är att skapa intresse och ge en introduktion till ämnet geometrisäkring.  Webbinariet är även en introduktion till längre klassrumskurser som ges av RISE IVF. På dessa har LIGHTers medlemmar en rabatt, se längst ner på sidan.

Webbinariet

 

Fortsättningskurs

Vill du lära dig mer så finns en fördjupande kurs ’geometrisäkring - effekter vid hybridfogning av multimaterial”. Den ges som en del av RISE IVF:s utbildningsvecka, Fogning av multimaterial. Kontakta Lars-Olof Ingemarsson (lars-olof.ingemarsson@ri.se) eller Per-Johan Wahlborg (per-johan.wahlborg@ri.se) för mer information.

Som medlem i LIGHTer har du 20% rabatt på dessa kurser.