Workshop: Modelleringsperspektiv på grafenbaserade multifunktionella kompositer

Start: 11 Dec 2018, 09:30

End: 11 Dec 2018, 15:00


Location: Chalmers Teknikpark, Göteborg, Göteborg

Type: Workshop

Välkommen till en workshop med fokus på modellering av grafenbaserade multifunktionella kompositer arrangerad av SIO Grafen i samarbete med innovationsprogrammen Innovair och LIGHTer. Det finns ett intresse att mötas för att diskutera problemställningar som rör modellering av dessa material: Hur ser omvärlden ut, vilka är utmaningarna och hur skall dessa hanteras?

Relaterat innehåll