Seminarium inom produktoptimering

Start: 12 Jun 2019, 09:30

End: 12 Jun 2019, 16:00


Location: Chalmers Teknikpark, Sven Hultins gata 9, Göteborg

Type: Seminarium

09:30 Mingel med Kaffe och fralla

09:55 Information om LIGHTer och LIGHTer Produktoptimering

10:00 Presentation av examensarbeten inom produktoptimering

 • Linnéa Härder & Ebba Blomberg Cedergren: Innovation Management and Technical Simulations for early innovative exploration with virtual simulations
 • Joel Nilsson: Topology Optimization of load floor system
 • Kalle Kalliorinne: Automated Design Analysis and Lubrication Optimization for a Heavy-Duty Piston
 • Aliki Berndtsson & Andreas Mattiasson: Optimization of Vehicle Systems - Application to Wheel Suspension
 • Daniel Haraldsson & Marcus Svensson: Integrating design optimization in the development process using simulation driven design
 • Frida Östrand Myrlund & Olivia Lindvall: Topology Optimisation and Multi-disciplinary Design Optimisation in the Concept Development Process - Development of a Methodology for Frame Structure Design

12:00 Lunch

13:00 Presentationer fortsätter

 • Kulkarni Saiprasad & Dharun Velmani: Multidisciplinary optimization of Geometric variation analysis & modal behaviour for Squeak & Rattle rediction
 • Mikael Lundgren & Olle Vidner: Concept development through multi-disciplinary design optimization - Realizing simulation-driven design in iterative development of exhaust after-treatment systems

14:00 Kaffe

14:20 Presentationer fortsätter

 • Antoine Bouilloux-Lafont & Ruben Noya Pozo: Development of acoustic simulations using parametric CAD model in COMSOL
 • Satish Prabhu Nachiketh & Sarapady Ranjan Tunga: Evaluation of Parametric CAD models from a Manufacturing perspective to aid simulation driven design
 • Emanuele Mariniello: Topology-optimization-based model definition with manufacturing constraints
 • Kevin Morales: Bi-metalic design of mount lugs for a Jet engine component using AM technology

16:00 Summering av dagen

Med reservation för förändringar

Relaterat innehåll