LIGHTer Resultatworkshop 2020

Start: 17 Nov 2020, 09:00

End: 17 Nov 2020, 15:30Den 17 november 2020 arrangerar vi vår årliga resultatworkshop.

En gång om året har du chansen att få en samlad bild av vad som pågår inom lättviktsområdet i Sverige och påverka vår riktning framåt.
För att kunna ta vara på dina synpunkter och kunskaper vill vi ha en bra dialog även när vi har ett digitalt arrangemang. Du kan därför delta under två olika temablock samt en inspirationsföreläsning. Mellan blocken ger vid dig generöst med tid att sträcka på benen och fylla på med energi och nya idéer.

Temablocken för dagen är:
1. Hur utformar vi framtida utlysningar mot större innovationshöjd? 9.00 - 11.30
2. Vad visar de senaste forskningsresultaten? 13.30 - 15.30

Den här workshoppen är en möjlighet för dig att se vad SIP LIGHTer kan göra för din organisation inom alla olika aktiviteter vi har. Den ger dig också chansen att ge oss inspel om dina behov.

Vi ser fram emot många intressanta diskussioner, nya projektidéer och förslag på nya aktiviteter!

Datum: 17 november, 2020
Plats: Microsoft Teams
Information: Katinka Ernstsson, katinka.ernstsson@ri.se, +46 70 780 61 40

Länk skickas ut till anmälda innan workshoppen äger rum.

Välkommen!
Cecilia Ramberg, verksamhetsledare LIGHTer
Christian Olsson, vice verksamhetsledare LIGHTer
 


Program


09.00  Välkomna
Cecilia Ramberg, verksamhetsledare LIGHTer

09.10  Tema 1: Hur utformar vi framtida utlysningar mot större innovationshöjd? 
Vi presenterar resultaten från de senast avslutade Genomförbarhetsstudierna, och har dem som utgångspunkt i vår diskussion om hur SIP LIGHTer de kommande fem åren kan utforma utlysningar för att skapa innovationshöjd. Företag som deltagit i Genomförbarhetsstudier deltar för att svara på dina frågor och ge sina synpunkter på hur vi binder ihop forskning på låga TRL med industribehov. Vi tar pauser för att kunna tänka bättre.
Projekt som presenterar: ADMIRE, Graded-LMD, LISTTEX, LIBERCO och STIFF-TAPE.

11.30 - 13.30 Paus (2h)

13.30 Tema 2: Vad visar de senaste forskningsresultaten?
Vi börjar eftermiddagen med en inspirationsföreläsning. Missa inte det!
Vi presenterar sedan resultat från alla olika delar av LIGHTer för att ge dig möjlighet att se vad din organisation, dina kunder och dina leverantörer kan ha nytta av. Det blir korta presentationer om våra senast avslutade FoI-projekt Förlim, LIGHT-FE, och HPMM2. Vi får också ta del av projektresultat från LIGHTer Småföretag och nyligen avslutad eller pågående forskning inom LIGHTer Academy och LIGHTer PhD Network.

15.30 Avslutning

Med reservation för ändringar