LIGHTer Resultatworkshop 2020

Start: 17 Nov 2020, 09:00

End: 17 Nov 2020, 15:30Den 17 november 2020 arrangerar vi vår årliga resultatworkshop.

En gång om året har du chansen att få en samlad bild av vad som pågår inom lättviktsområdet i Sverige och påverka vår riktning framåt.
För att kunna ta vara på dina synpunkter och kunskaper vill vi ha en bra dialog även när vi har ett digitalt arrangemang. Du kan därför delta under två olika temablock samt en inspirationsföreläsning. Mellan blocken ger vid dig generöst med tid att sträcka på benen och fylla på med energi och nya idéer.

Temablocken för dagen är:
1. Hur utformar vi framtida utlysningar mot större innovationshöjd? 9.00 - 11.30
2. Vad visar de senaste forskningsresultaten? 13.30 - 15.30

Den här workshoppen är en möjlighet för dig att se vad SIP LIGHTer kan göra för din organisation inom alla olika aktiviteter vi har. Den ger dig också chansen att ge oss inspel om dina behov.

Vi ser fram emot många intressanta diskussioner, nya projektidéer och förslag på nya aktiviteter!

Datum: 17 november, 2020
Plats: Microsoft Teams
Information: Katinka Ernstsson, katinka.ernstsson@ri.se, +46 70 780 61 40

Länk skickas ut till anmälda innan workshoppen äger rum.

Välkommen!
Cecilia Ramberg, verksamhetsledare LIGHTer
Christian Olsson, vice verksamhetsledare LIGHTer
 


Program


09.00  Välkomna
Cecilia Ramberg, verksamhetsledare LIGHTer

09.10  Tema 1: Hur utformar vi framtida utlysningar mot större innovationshöjd?
Vi presenterar resultaten från de senast avslutade Genomförbarhetsstudierna, och har dem som utgångspunkt i vår diskussion om hur SIP LIGHTer de kommande fem åren kan utforma utlysningar för att skapa innovationshöjd. Företag som deltagit i Genomförbarhetsstudier deltar för att svara på dina frågor och ge sina synpunkter på hur vi binder ihop forskning på låga TRL med industribehov.

  • Vi kommer få höra projektresultat om:
  • ultrastyva kompositer, Leif Asp (Chalmers)
  • graderade materialegenskaper, Alexander Lundstjälk (Swerim)
  • garner med extrema vikt-/styrke-egenskaper, Johan Jersblad (Saab Barracuda)

Paus 10.05 - 10.15

  • 3D-vävda kompositmaterial, Stefan Hallström (KTH)
  • beräkning av krocksäkerhet, Martin Fagerström (Chalmers)

Anders Sjunnesson (GKN) modererar en strategisk diskussion som äger rum efter presentationerna av Genomförbarhetsstudierna.

11.30 - 13.30 Paus (2h)

13.30 Cake - utsedd till en av Sveriges bästa startups 2020
Inspirationspass med Stefan Ytterborn som är grundare och vd för företaget Cake som gör eldrivna motorcyklar.

13.50 Tema 2: Vad visar de senaste forskningsresultaten?
Vi presenterar resultat från alla olika delar av LIGHTer för att ge dig möjlighet att se vad din organisation, dina kunder och dina leverantörer kan ha nytta av. Det blir korta presentationer om våra senast avslutade FoI-projekt som berättar om:
stålsandwichkoncept, Jörgen Kajberg (LTU)
torr förbehandling, Åsa Lundevall (RISE) 
formningssimulering av sandwichmaterial, Ramin Moshfegh (Lamera) och Per Wennhage (KTH)
Vi får lyssna till Lena Thorsson på Exmet, ett småföretag inom additiv tillverkning, som berättar om hur magnesium kan användas till att bygga nya lättviktskomponenter med additiv tillverkning.

Paus 14.30 - 14.40

Vi får ta del av pågående forskning inom LIGHTer PhD Network av två doktorander:
Ross Harnden (KTH) som forskar om nästa generations lättviktsmaterial för fordon och Alexander Leicht (Chalmers) som forskar inom additiv tillverkning.

Anna-Lena Ljung (LTU) är biträdande professor i strömningslära, och berättar om hur hennes forskning bidrar till LIGHTer Academy.

15.30 Avslutning


Med reservation för ändringar