LIGHTer Nod Småland - konferens om smältkvalitet

Med fokus på lättvikt bjuder LIGHTer Nod Småland och Jönköping University in till en lunch-till-lunch-konferens i Jönköping. Konferensen fokus är aluminium, gjutlegeringar och smältteknik, där huvudfokus är slutproduktens påverkan av gjuteriets smältkvalitet. Rätt kvalitet ger förutsättningar för att optimera komponenter vilket ger en viktreducering. 

Start: 02 Dec 2019, 12:00

End: 03 Dec 2019, 13:00


Location: Gjuterisalen, Jönköping tekniska högskola, Jönköping

Type: Konferens

Sammankomsten blir en möjlighet att träffa andra i branschen och dela erfarenheter mellan leverantör, gjuteri, slutkund och forskare. Första halvdagen kommer Professor Murat Tiryakioḡlu från Jacksonville University i USA, inleda konferensen med att hålla i en workshop, där våra sätt att arbeta idag utmanas. Därefter kommer vi att få lyssna till framsteg inom området smältteknik och hur den nya kunskapen bäst appliceras i ett gjuteri. Dagen avslutas med en gemensam middag på Stora Hotellet i Jönköping. Den andra dagen har ett industriellt fokus där föreläsare från slutkunder, leverantörer och gjuterier ger sin bild av smältrelaterade frågeställningar. Även gjutgodsköpare kommer att ge sin syn på hur en framtida kravbild kommer att se ut på gjutna komponenter.


Konferensen vänder sig till dig som jobbar med smälthantering, produktionsplanering, gjutning, inköp, teknisk försäljning eller har andra roller där metallkvalitet är av vikt. Workshopens innehåll är tekniskt men med både kommersiella och praktiska infallsvinklar. 

Konferensen ges på engelska.

Vad kostar det? En avgift på 1000 kr för att delta lunch-till-lunch, där samtliga föreläsningar, studiebesök och måltider ingår.


Anmälan skickas via mail till sofie.andersson@ju.se där eventuella kostavvikelser anges. Skicka med fakturaadress och eventuell märkning av fakturan.

Eventuella frågor besvaras av Tomas Liljenfors på 0730-222 987, alternativt tomas.liljenfors@ju.se.


Boende bokas på egen hand. Rum finns reserverade på Elite Stora Hotellet, telefon 036-100 000, till och med den 15:e november. Ange bokningsnr 497 48 98 för att ta del av avtalspriset 862 kr/natt (ex moms).

Relaterat innehåll