LIGHTER ÅRSSTÄMMA 2021

Välkommen till LIGHTers årsstämma 2021!

Start: 21 Apr 2021, 14:30

End: 21 Apr 2021, 15:30


Location: Teams,

Type: Digitalt möte

Årsstämma för dels SIP LIGHTer och dels Medlemsprogram Lättvikt. 
Alla som stödjer Lättviktsagendans innehåll, är välkomna att både ge förslag på ledamöter i SIP LIGHTers styrelse och Medlemsprogram Lättvikts styrelse 2021 till valberedningens ordförande Anders Gotte (anders.gotte@ri.se), och inkomma med motioner till Cecilia Ramberg (cecilia.ramberg@ri.se) senast den 2 mars. 

Mer information samt möteshandlingar kommer att publiceras här inom kort.