Lättvikt inom framtidens vägtransporter

Start: 31 Jan 2019, 09:30

End: 31 Jan 2019, 16:00


Location: Lindholmen Science Park, Göteborg, Göteborg

Type: Workshop

Program

9.30   Fika och registrering
10.00 Välkommen! Cecilia Ramberg och Fredrik Stig
10.10 Environmental challenges for the automotive industry, Klaas Burgdorf, Environmental Attribute Leader. Volvo Car Group
10.50 Bensträckare
11.05 Hur möter transportinfrastrukturen utvecklingen av elfordon? Gunnar Johansson, InfraSweden. 
11.45 Lunch    
12.45 Zbee och lättviktsaspekter, Jesper Martaeng, CTO Clean Motion
13.25 Kompositer i framtida busskoncept, Mikael Östensson, Marström Composite AB 
14.05 Paneldiskussion med talarna och moderator Kaj Fredin, Volvo Cars.  
15.00 Möjlighet att köra Zbee
16.00 Teknikgruppsmöte
 

Relaterat innehåll