Kraftsamling för innovativa avancerade material

Start: 19 Sep 2024, 10:30

End: 19 Sep 2024, 14:40


LIGHTer och flera strategiska partners jobbar nu för en kraftsamling kring innovativa avancerade material i Sverige.

På ett kommande möte initieras steget in till det nya europeiska partnerskapsprogrammet Innovative Advanced Materials for Europe, IM4EU.

➡️ Tid: 19 september
➡️ Plats: Teknikföretagen, Storgatan 5 i Stockholm
➡️ Arrangörer: Net Zero Industry, SIO Grafen, Smartare Elektroniksystem, Metalliska Material, Produktion2030 och LIGHTer.

Bakgrund: Innovativa avancerade material är en nyckel för snabbare omställning till ett klimatsmart samhälle och nya hållbara arbetstillfällen. Men hastigheten måste öka. Siktet är ställt på nettonoll-utsläpp och för att möta utmaningen har ett nytt EU-partnerskapsprogram startat: IM4EU. Redan 2025 kommer de första utlysningarna och det finns stora möjligheter för svensk industri.

Syftet med mötet: Att ge svenska aktörer ett bra underlag för beslut om de vill bli partner i programmet IM4EU eller inte. Samt möjligheterna till en stark svensk mobilisering inom materialutveckling och tillvaratagande av EU-möjligheten. Mötets upplägg blir en inledande hybrid informationsdel med möjlighet att deltaga digitalt. Därefter en följande diskussionsdel för utvalda deltagare på plats i Stockholm.