Klimatsmarta produkter och processer - framtida trender och krav

Evenemanget organiseras av LIGHTer Nod Småland

Start: 25 Nov 2020, 09:30

End: 25 Nov 2020, 12:00


Location: Teams, Digitalt evenemang

Type: Konferens

Välkommen på digital konferens!

Temat för konferensen är att belysa hur tillverkningsindustrin kan möta marknadens framtida krav beträffande vikt- och resurseffektiva produkter och processer ur ett hållbarhetsperspektiv. Bland mycket annat spännande kommer ni att få höra hur Scania nu ställer om mot ett hållbart transportsystem.

Program

9:15 Teamsmötet öppnas - drop in
9:30 Välkommen och introduktion
Patrik Svanängen, projektledare LIGHTer nod Småland
9:40 Kan miljölagstiftningen omvandlas från en börda till en konkurrensfördel? 
Matthis Kaby, Industrihandläggare Naturvårdsverket
10:00 Scania – omställningen till ett hållbart transportsystem
Marie Heyman, Director of Industrial Competence Development, Scania
10:20 Lättare konstruktion med 3D-printing
Kim Johansson, Key Account Manager Prototal AB

10:40 PAUS

10:50 Lättvikt i handhållna bensinprodukter
Martin Almgren, Manager Primary and Concept Development, Husqvarna Group
11:10 Hydro – hållbarhet, så tänker vi 
Per Andreén, produktutvecklare Hydro AB
11:30 Det regionala perspektivet
Anna Olsson, sektionschef hållbar utveckling RJL
11:45 LIGHTer Nod Småland - ett framtida regionalt kompetensnätverk
12:00 Avslutning

LIGHTer Nod Småland är ett kompetenskluster bestående av RISE, Tekniska Högskolan i Jönköping, Science Park Jönköping och ett antal branschaktörer.
Syftet är att stötta regionens tillverkningsindustri inom teknik- och kompetensutveckling med särskilt fokus på resurseffektivitet och hållbarhet.

Läs gärna mer om LIGHTer Nod Småland

Konferensen är kostnadsfri men det krävs att du gör en anmälan nedan.

OBS! Vid anmälan får du en bekräftelse där det finns en teamslänk till konferensen.