Klimatsmarta produkter och processer - framtida trender och krav

Start: 25 Nov 2020, 09:30

End: 25 Nov 2020, 12:00


Type: Digital konferens

Temat för konferensen är att belysa hur tillverkningsindustrin kan möta marknadens framtida krav beträffande vikt- och resurseffektiva produkter och processer ur ett hållbarhetsperspektiv. Inbjudna experter kommer bland annat att redovisa;

  • Hur lagstiftningen successivt skärps inom miljöområdet
  • Framtida kundkrav på underleverantörernas hållbarhetsarbete
  • Samhällets förväntningar på klimatsmarta företag
  • Teknisk support kring hållbar produkt- och processutveckling

LIGHTer Nod Småland är ett kompetenskluster bestående av RISE, Tekniska Högskolan i Jönköping, Science Park Jönköping och ett antal branschaktörer.
Syftet är att stötta regionens tillverkningsindustri inom teknik- och kompetensutveckling med särskilt fokus på resurseffektivitet och hållbarhet.

Mer information publiceras inom kort.


Praktisk information: Patrik Svanängen, RISE, patrik.svanangen@ri.se

Välkommen!