Disputation av doktorand inom PhD Network

Start: 26 May 2021, 15:00

End: 26 May 2021, 17:00


Location: Zoom meeting,

Type: Digital disputation

Johan Lindvall är med i LIGHTer PhD Network och doktorand vid Hållfasthetslära, LTU och disputerar den 26 maj kl. 15.00.

Johan ska då försvara avhandlingen med titeln ”Modelling of laser-based powder bed fusion for bulk metallic glass formation”. Länk till avhandlingen: https://ltu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1540304  
Johan har utvecklat en metod för att simulera tillverkningen av glasmetall (metall i amorft tillstånd vid rumstemperatur) med additiv tillverkning (AM).  
Anslag i kalendarium: https://www.ltu.se/ltu/calendar/Disputation-i-hallfasthetslara-Johan-Lindwall-1.208556  
 
Ordförande: Professor Pär Jonsén, Luleå tekniska universitet
Opponent: Albert To, Professor, University of Pittsburgh 
Grading committee: 
Professor Aylin Ahadi, Lunds tekniska högskola 
Professor Zuheir Barsoum, Lättviktsstrukturer, KTH. 
Docent Magnus Hörnqvist Colliander, Chalmers tekniska högskola. 
Reserve: Professor Andreas Almqvist, Luleå tekniska universitet 
 
På grund av rådande omständigheter så kommer opponent och betygsnämnd att närvara på distans. Disputationen är publik och sker på plats i E632, men på grund av reglering så kan vi inte vara fler än 8 personer i denna lokal. Därför är ni varmt välkomna att ansluta via den zoom-länk som är given nedan. 

Zoom-länk: https://ltu-se.zoom.us/s/67381971469 
Passcode: 642143