Digi Demo Day 2020

Start: 17 Sep 2020, 08:45

End: 17 Sep 2020, 14:30


Type: Digital konferens och workshop

Välkommen till Digi Demo Day 2020

För fjärde året i rad bjuder vi in till en inspirationsdag kring industriell digitalisering, den här gången med tema uppkopplade testbäddar för digitaliserade produktionssystem. Fokus ligger på utmaningar och möjligheter med att använda digitalisering för att skapa konkurrenskraftig produktion av lättviktsprodukter med kortare ledtider och minskade kostnader.

Under dagen presenterar flera av Sveriges drivande krafter inom digitaliserade produktionssystem, från akademi, forskningsinstitut, industri och forskningsfinansiärer. Flera industriella fallstudier kommer att presenteras, alltifrån smarta värdekedjor till kompetensutveckling och distansprovning av lättviktskonstruktioner i metall och kompositer.

Bland andra kommer Christer Bäckdahl, AP&T och Thommy Rosberg, Ljungby Komposit att ge exempel på hur svensk industri kan digitalisera kostnadseffektivt.

Områden som vi tar upp i föredrag och workshops i digitala grupprum är:

 • Kompetensutveckling genom uppkopplade testbäddar
 • Cirkulära materialflöden i lättviktsprodukter
 • Storskaliga komponenter med additiv tillverkning
 • Hybridfogning
 • Digitalisering av värdekedjan

Program

08.45  Incheckning

09.00  Välkommen och introduktion
            Cecilia Ramberg, LIGHTer och
            Gert Nilson, Metalliska material

           Tema för dagen
            Boel Wadman och Daniel Berglund, RISE

09.30  Det digitaliserade produktionssystemet
          
Åsa Lauenstein, RISE och Niklas Stigendal,
           Pour-Tech  AB

10.00  Paus

10.15  Hur ska svensk industri digitalisera kostnads-
           effektivt?

           Thommy Rosberg, VD Ljungby Komposit och
           Christer Bäckdahl, vice CTO, AP&T  

10.45  Effekter av kompetensutveckling genom testbäddar
           Rebecca Hollertz, Vinnova och Boel Wadman, RISE

11.10  Bensträckare

11.15  Virtuell visning av Testbäddar 

 • Uppkopplad Testbädd i Olofström, Martin Olsson, RISE
 • Uppkopplad Testbädd i Piteå, Kenneth Strand, RISE
 • AM Concept Center, Seyed Hosseini och Magnus Widfeldt, RISE
 • Hybrid Joining Testbed, Per-Johan Wahlborg och Fredrik Wandebäck

12.15  Summering och frågor 

12.30  Avslut för gemensam del 

12.30  Lunch

13.30-  Efter lunch finns möjlighet att testa
14.30   ytterligare funktioner i mindre grupper

 • Uppkopplad Testbädd Piteå, Kenneth Strand
 • Uppkopplad Testbädd Olofström, Martin Olsson
 • AM Concept Center, Magnus Widfeldt 
 • Hybrid Joining Testbed, Per-Johan Wahlborg, RISE

Med reservation för ev. ändringar


Gör ditt val i anmälan
1.    Uppkopplad mekanisk provning i Piteå
       - Kenneth Strand, RISE
2.    Uppkopplade formningstester i Olofström
       - Martin Olsson, RISE
3.   AM Concept Center - Seyed Hosseini,
      Emil Johansson och Magnus Widfeldt, RISE
4.   Hybrid Joining Testbed - Per-Johan Wahlborg
      och Fredrik Wandebäck, RISE
 

Digi Demo Day är ett brett samarbete kring den digitala utvecklingen inom svensk industri med fem innovationsprogram som arrangörer - LIGHTer, Innovair, Metalliska material, SIO Grafen och Produktion2030.


Datum: 17 september 2020
Tid: 08:45-12:30 med efterföljande workshop 13:30-14:30
Plats: Digital konferens. Information kring hur man ansluter sig till mötet meddelas 1 vecka före konferensen

Praktisk information 
Carina Egeman, RISE, carina.egeman@ri.se, 070-780 60 09

Sakinnehåll
Boel Wadman, RISE, boel.wadman@ri.se, 070-780 61 80

Välkommen!
Cecilia Ramberg, LIGHTer
Daniel Berglund, RISE
Boel Wadman, RISE

Relaterat innehåll