Digi Demo Day

Industrin digitaliseras inom alla sektorer. Varje år organiseras Digi Demo Day om en särskild aspekt av digitaliseringen av industrin. Workshoppen är ett samarrangemang mellan LIGHTer och flera andra strategiska innovationsprogram. Första temat 2017 handlade om digitaliserat produktionsflöde vid additiv tillverkning. Digi Demo Day 2018 tog upp ämnet digitalisering av produktionsflödet vid hybridfogning. 

2019 var temat testbäddar för industriell additiv tillverkning. För Digi Demo Day 2020 bjuder vi in till en inspirationsdag kring industriell digitalisering, den här gången med tema uppkopplade testbäddar för digitaliserade produktionssystem. Fokus ligger på utmaningar och möjligheter med att använda digitalisering för att skapa konkurrenskraftig produktion av lättviktsprodukter med kortare ledtider och minskade kostnader. 

Alla kommande och tidigare event finns i Menyn under Kalender.