Trettio procent lättare vägbrobana i plastkomposit

En vägbrobana i plastkomposit väger knappt 30% av en vägbrobana byggd i stål och betong. Den kan prefabriceras, installeras på mycket kort tid och underhållsbehovet är lågt, vilket tillsammans skapar stora vinster i både tid och pengar. Sveriges första vägbroar där hela eller delar av bron görs i kompositmaterial är under planering och projektering.

Relaterat innehåll