Trettio procent lättare flygcontainer

Envirotainer Engineering

Kraven på temperaturkontrollerade flygcontainrar är en del av kraven på viktminskningar för hela flygindustrin. Envirotainer Engineering har genom sina materialval och innovativa lösningar skapat förutsättningar att sänka vikten på flera funktioner. Med en lätt sandwichkomposit har företaget kunnat öka containerns robusthet och isolering vid oförändrad vikt. Detta har i sin tur bidragit till en kedja av viktminskningar på bland annat batterier, kompressorer och kylsystem.

Relaterat innehåll