Tjugo till femtio procent lättare last

Bärande paneler - sjöfart/offshore

Sapa

Kraven på lågsvavliga fartygsbränslen påskyndar utvecklingen av både alternativa bränslen och lättare konstruktioner. Sapa har utvecklat ett nytt koncept för stora lastbärande paneler i aluminium profiler, vilka kan reducera vikten med ca 20-50 procent. Viktminskningen kan antingen tas ut i ökad lastvikt eller minskad energiförbrukning. Konceptet används nu bland annat av amerikanska och franska marinen.

Relaterat innehåll