Sammanfattning

Förprojektet baseras på en innovativ ide om kostnadseffektiv framställning av ett nytt kompositbaserat konstruktionsmaterial för lättviktsstrukturer. Materialet har potential att väsentligt öka produkters prestanda med avseende på styvhet och vikt, samtidigt som kostnaden minskar för styvhetsdimensionerade strukturer. Inledande försök har gjorts där styvheten ökar med en faktor >2,4 jämfört med konventionella kolfiberlaminat.

I förprojektet studeras och verifieras möjligheten att industrialisera framställandet av materialet. Förutom mekaniska prestanda läggs speciellt fokus på kostnader och tillgänglighet. Angreppsättet är att göra försök med laminatframställningen i tillgänglig experimentutrustning vars resultat är direkt överförbara för fullskaletillverkning. Som resultat förväntas verifiering av:

  • Tillverkningsmetod/bearbetningsmetod
  • Materialpris, tillgänglighet och mekaniska data
  • Kalibrerade materialdata för konstruktion och FEM-beräkning av strukturer

Resultatet av förprojektet förväntas utgöra beslutsunderlag för industrialisering och implementering i ett flertal identifierade tillämpningar i samråd med användare av lättviktsstrukturer. Det finns ett uttalat behov av styvare lättviktsmaterial både inom verkstadsindustrin och byggbranschen.

Syfte och mål

Målet i förprojektet är att ge beslutsunderlag för start av ett industriförankrat utvecklingsprojekt som tar upp tekniken till TRL 6.

Förväntade effekter och resultat

Förprojektet baseras på en innovativ ide om kostnadseffektiv framställning av ett nytt kompositbaserat konstruktionsmaterial för lättviktsstrukturer. Materialet har potential att väsentligt öka produkters prestanda med avseende på styvhet och vikt, samtidigt som kostnaden minskar för styvhetsdimensionerade strukturer.

Planerat upplägg och genomförande

I förprojektet studeras och verifieras möjligheten att industrialisera framställandet av materialet. Angreppsättet är att göra försök med laminatframställningen i tillgänglig experimentutrustning vars resultat är direkt överförbara för fullskaletillverkning. Som resultat förväntas verifiering av: - Tillverkningsmetod/bearbetningsmetod - Materialpris, tillgänglighet och mekaniska data - Kalibrerade materialdata för konstruktion och FEM-beräkning av strukturer.

Deltagande företag

Flexprop
Swerea SICOMP
Skanska
Saab
Midnight Composites AB
 

Projektet delfinansieras av Vinnova.

01 Dec - 2016

Projektstart

13 Sep - 2017

Delrapport

02 Jun - 2017

Projektslut

Related content