HPMM2

High-Precision Material Model for High-Performance Multilayer Material

Projektets idé

Syftet med projektet är att skapa en tillförlitlig materialmodell som fångar de specifika egenskaper som krävs för att utföra formningssimulering av sandwichmaterial som Hybrix™ under samma förutsättningar som traditionella metaller. Predikteringen ska kunna utföras med sådan precision att den är lämplig att använda både vid utveckling av nya produkter med Hybrix™ samt vid utveckling av materialet för nya tillämpningar.

Projektets bidrag till programmålen

Genom att möjliggöra tillämpningen av ett högt presenterande beräkningsverktyg för simulering av Hybrix™ kan materialet påvisa sina fördelaktiga egenskaper för tyngre konstruktioner och nya koncept kan introduceras i konventionella formningsmetoder med ett minimum av kostsamma och tidskrävande prototypserier. Detta ger alltså lättare konstruktioner med både kostnads- och tidsbesparing. Ledtiden har potential att minskas från veckor till dagar och en halvering eller mer av vikten är fullständig realistisk för lämpliga komponenter. En ytterligare effekt är att ytterligare applikationsområden för Hybrix™ kan låsas upp och bidra till en större tillämpningsportfölj inom flera branscher som idag inte använder lättviktsmaterial.

Vidare innebär användandet av Lameras produkt en introduktion av blandade material med hög innovationsgrad. Effektiva och noggrannare beräkningsmodeller möjliggör framtagning av komponenter som från början är skräddarsydda för sin applikation, t.ex. genom att vara utformade så att sammanfogning kan undvikas tack vare en lämplig design eller genom en utformning så att sammanfogning underlättas. Även här finns potential att halvera vikten på lämpliga komponenter. Möjligheterna till innovationer inom området är hög när nya tillämpningsområden blir tillgängliga. Slutligen, i och med att materialet är en sandwichkonstruktion, sammansatt av flera olika slags material, kan projektet visa vägen för flera andra mindre aktörer som levererar nya lättviktsmaterial och tillämpa resultatet.


Genomförande

Projektet genomförs genom såväl mekanisk provning som utveckling av algoritmer i FE-programvara och tillverkning av Hybrix™. Materialmodeller baserade på provningsresultat kommer att implementeras i FEM-programvara och simuleringsresultat jämförs med fysiska detaljer och prototyper. Målet är att kunna påvisa en god jämförelse mellan simulering av formning av några typiska produkter och verkligt utfall med en hög träffsäkerhet.

Deltagande företag

Lamera AB
KTH
IMPETUS Afea AB
Viskadalens Produktion AB
TechROi Engineering AB

Projektet delfinansieras av Vinnova.

16 Nov - 2017

Projektstart

16 Nov - 2018

Delrapport

16 Nov - 2019

Projektslut

Related content