Förlim

Dry pretreatment for quality assured multimaterial adhesive bonding

Projektets idé

Torr förbehandling möjliggör snabb, lokal, effektiv, robust, automatiserbar, hållbar rengöring och ytmodifiering inför limning. Projektet syftar i detta fortsättningsprojekt till att utvärdera och vidareutveckla torra förbehandlingsprocesser baserade på i första hand atmosfärsplasma och laser för att kunna limma metaller och kompositer på ett repeterbart sätt med hög kvalitet. Avsikten med projektet är att nå en djupare kemisk kompetens för att förstå interaktionen mellan limkemi och torr förbehandlad yta sam kartlägga och jämföra kvalitetsavsyningsmetoder.

 

Projektets bidrag till programmålen

Projektet adresserar i första hand innovationstema 3 –Lättare med mixade material och innovationstema 4 – Lättare genom förbättrade egenskaper och innovativa lösningar. Relativt LIGHTers effektmål har projektet Miljömål kopplat till reducerad CO2 utsläpp, Tillväxt genom förbättrad konkurrenskraft och ökad Innovationseffektivitet genom branschöverskridande lärande och samarbete över leverantörskedjor.

Genomförande

Det tekniska arbetet inleds med kartläggning av krav och utvärderingsmetoder, följt av utvärdering och vidareutveckling av torra förbehandlingsprocesser vilket kopplas till en djupare yt- och limkemisk förståelse, praktisk limstudie av tekniska effekter, kvalitetsavsyningsmetoder, teknisk och ekonomisk utvärdering av demonstratorer.

Deltagande företag

Agaria
Dow Automotive Systems
Exova Materials Technology
GKN Aerospace Applied composites
Husqvarna
Lamera
Linköpings universitet

Sika
Volvo Cars
Swerea IVF

Projektet delfinansieras av Vinnova.

23 Oct - 2017

Projektstart

23 Nov - 2018

Delrapport

31 Dec - 2019

Projektslut

Related content