Projektet, som leds av Swerea, syftar till att utveckla datorstöd (CAE-metoder) och arbetssätt för systematisk optimering av lättviktslösningar. Behovet av viktsreducering är speciellt tydligt inom fordonsindustrin och flygindustrin där bl a miljökrav driver på en kontinuerlig viktssänkning. Det övergripande målet för projektet är att öka svensk konkurrenskraft genom lättviktslösningar för en mer hållbar värld.

Genomförande

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan industri, akademi, institut och tekniska konsulter. Industrideltagare är Volvo Personvagnar AB och GKN Aerospace Sweden AB. Akademisk part är KTH och institutspartner är Swerea.
Arbetet är indelat i fem arbetspaket. Först identifieras state of art och sedan behovsbild. Därefter görs en gapanalys som blir utgångspunkten för metodutveckling och implementering i praktiskt exempel. Utöver detta finns resultatspridning och projektledning med  som planlagda moment.

Deltagande företag

Volvo Personvagnar AB
GKN Aerospace Sweden AB
Lamera AB
Semcon Sweden AB
Arsizio AB
EnginSoft Nordic AB
Benteler Engineering services AB
Kungliga Tekniska Högskolan
LeanNova Engineering AB
Altair Engineering AB
Swerea (projektledare)

Projektet delfinansieras av Vinnova.

04 Feb - 2013

Projektstart

04 Jun - 2015

Projektslut

Related content