Projektets idé

Projektets huvudsyfte är att utveckla en tillverkningsmetodik för komponenter baserade på presshärdat borstål och kompositer till fordon. Projektet bygger på en förstudie där en process för att tillverka strukturer av presshärdat borstål och komposit testades i experimentell miljö. Målet är att deltagande företag efter projektet ska kunna offerera produkter av denna typ.

Projektets bidrag till programmålen

Projektets nyhetsvärde är att integrera kompositmaterial och presshärdat borstål i ett befintligt produktionssystem för traditionella fordonskomponenter i metall. Målbilden är 50 000 komponenter/år som är 20 procent lättare än dagens befintliga metallkomponenter och projektet adresserar LIGHTers alla fyra innovationsteman:

  • Genom att minimera antalet processteg och optimera cykeltiderna kommer kostnaderna att pressas (Innovationstema 1 - Lägre kostnader för lätta strukturer).
  • Under projektet kommer vi att arbeta med simuleringsmetoder för att prediktera härdning och produktens slutliga geometri vilket kommer att förkorta utvecklingstiden för denna typ av komponenter (Innovationstema 2 – Kortare utvecklingstid för lätta strukturer).
  • Vi kommer att utveckla och anpassa tillverkningsprocessen så att problematiken kring skillnad i termisk expansion samt galvanisk korrosion hanteras (Innovationstema 3 – Lättare med mixade material).
  • Lösningen som föreslås i projektet är innovativ (integrera komposit i befintligt produktionssystem för strukturellt bärande komponent i metall) och de tillverkningsprocesser som utvecklas är innovativa (Innovationstema 4 – Lättare genom förbättrade egenskaper och innovativa lösningar).


Genomförande

Projektet kommer att koordineras av Swerea SICOMP. Vidare drivs projektet i tre tekniska arbetspaket ”AP1. Demonstration av produktion”, ”AP2. Simulering av tillverkning” samt ”AP3. Långtidsegenskaper”. Varje arbetspaket leds av en projektpartner och är uppdelat i mindre aktiviteter som i sin tur drivs av olika projektpartners. Projektledningen utförs inom ett fjärde administrativt arbetspaket, ”AP4. Projektledning”. I detta arbetspaket ingår Gestamp HardTech och Swerea SICOMP som också är ansvariga för de tekniska arbetspaketen.

Deltagande företag

Swerea SICOMP AB
Gestamp HardTech AB
Swerea KIMAB AB
Oerlikon Balzers Sandvik Coating
Volvo Car Corporation (VCC)

Projektet delfinansieras av Vinnova

30 Nov - 2016

Projektstart

30 Nov - 2017

Delrapport

30 Nov - 2018

Projektslut

Related content