Utlysning 2022

LIGHTer Småföretag

Finansiär: Vinnova

Sista ansökningsdag: 22 april

closed
SIP LIGHTer

En utlysning för att utveckla svenska små- och medelstora företag till högspecialiserade leverantörer av lättviktslösningar och bidra branschöverskridande till svensk industri. 

Budget: Vinnovas budget är ca 1,4 MSEK för Småföretagsprojekt och ca 1 MSEK för Test- och demoprojekt. 
Småföretagsprojekt kan sökas i två nivåer: upp till 125 000 SEK och upp till 325 000 SEK. Test- och demoprojekt kan sökas upp till 325 000 SEK.

Kontaktperson: Carolina Pettersson, 010-228 47 37

Sista ansökningsdag: 22 april 2022 kl. 14:00
Beslut: senast 10 juni

Projektstart: inom två veckor efter beslut
Nedan hittar du utlysningstexten som innehåller viktig information om den här utlysningsomgången samt den ansökningsblankett som ska användas. 
 

Läs mer om utlysningsformen.