Fiberförstärkta polymera kompositer har en hög specifik styrka och styvhet och utgör ett mycket lovande lättviktsalternativ till stål och betong i brostrukturer.

Om projektet

Ett ökande problem för hela transportsystemet utgörs av åldrande brokonstruktioner inom väg- och järnvägsnäten. En försämrad bärighet till följd av åldrandet begränsar tillväxten genom omfattande driftstörningar och kostnadskrävande åtgärder av befintliga strukturer. Fiberförstärkta polymera kompositer har en hög specifik styrka och styvhet och utgör ett mycket lovande lättviktsalternativ till stål och betong i brostrukturer. 

Det huvudsakliga målet är att skapa nya möjligheter för svensk industri inom marknaden för lätta broar tillverkade av fiberkomposit. Speciellt för detta projekt är att det är involverar flera olika branscher och samlar aktörer från hela innovationskedjan runt samma bord, dvs forskningsutövare, utvecklare, tillverkare, materialleverantörer och kunder. Projektet kommer att fokusera på följande: att ta fram ett hybridmaterial av glas- och kolfiberkomposit, studera långtidsegenskaper hos hybridmaterialet samt bygga in smarta inbyggda övervakningssystem i materialet.

Projektets bidrag till programmålen

Förväntade resultat är en bättre kunskap om design, materialval, tillverkning, tillståndsövervakning och upphandlingsprocesser av kompositbroar. Komposittillverkande industri får ökade möjligheter att introducera kompositprodukter och produktionskunnande inom ett nytt marknadssegment och byggindustrin får möjligheter att utöka sin befintliga marknad med nya material. Kommuner och statliga myndigheter kan utnyttja resultaten från projektet inom relativt kort sikt (1-2 år) då projekt med kompositbroar redan är under uppstart.

Genomförande

Ett multidisciplinärt konsortium av 15 aktörer ingår i den operativa projektgruppen. Projektet är indelat i sex arbetspaket och innefattar konstruktion, tillverkning, övervakning, upphandling och byggande. En teknisk styrgrupp med representanter från varje partner träffas var sjätte månad för att följa upp arbetet med resultat och ekonomi. Resultaten från projektet kommer att spridas inom industri och akademi genom seminarier, kurser och konferenser.

Samtliga deltagande företag:

 • ACREO Swedish ICT
 • Swerea IVF
 • Swerea SICOMP
 • Chalmers
 • ELU konsult
 • Blatraden
 • DIAB
 • Flexprop
 • Velox
 • Marström
 • Malmö Stad
 • Göteborg Stad
 • Skanska
 • Composite Design
 • Centerlöf & Holmberg

Projektet delfinansieras av Vinnova.

02 Dec - 2015

Projektstart

16 Mar - 2018

Projektslut

Related content